Topic Creator

ഉപദേശി

മനുഷ്യനു ജീവിക്കാൻ മതം ആവശ്യമുണ്ടോ.ഒരു തുറന്ന ചർച്ച.

മനുഷ്യനു ജീവിക്കാൻ മതം ആവശ്യമുണ്ടോ...ഒരു തുറന്ന ചർച്ച ആണു ഉദ്ദേശിക്കുന്നെ. 
 
പരസ്പര ബഹുമാനത്തോടെ ചർച്ച നടത്താം..അല്ലേൽ ഞാനും ആളു ശരിയല്ല...!
Posted in സാമൂഹികം on June 13 2020 at 12:56 PM

Comments (19)

No login